Piyasa Araştırmaları
Anasayfa / Piyasa Araştırmaları

Yatırım projelerinin hazırlanma sürecinde işletmenin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi pazarın yapısı ve pazardaki olası taleptir. Yatırım kararı veya yapılacak yatırımın büyüklüğü mevcut ya da olası talebe göre belirlenir. Piyasa araştırması yeni kurulacak işletmeler açısından çok önemlidir. Çünkü hangi malın, hangi özellikle, hangi fiyatla, ne miktarda, kimlere, nerelerde satılacağı piyasa araştırması ile belirlenir. Eğer işletmeler üretecekleri malların özelliklerini ve kimlere, nerelerde, ne miktarda satacaklarını önceden saptarlarsa, üretime geçildiğinde karşılaşılabilecek problemlerin önemli bir bölümü ortadan kaldırılmış olacaktır. Piyasa araştırmasının istenilen düzeyde yapılmaması işletmeleri ve ülkeyi bir dizi olumsuz durumla karşı karşıya bırakır. İşletmeler açısından bu olumsuzlukların en önemlileri, talebin yeterli olmadığı sektörlerde yatırım yapılması, sermaye mallarının gereksiz bir şekilde bu sektörlere tahsis edilmesidir. Oysa sermaye bir üretim faktörüdür ve tüm ülkelerde bir maliyeti vardır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu maliyet daha yüksektir. Bu bağlamda araştırılması gerekli başlıca alanları şu şekilde sıralayabiliriz

 • Piyasa Hacmi
 • Piyasa Segmentleri (bölümleri)
 • Piyasa Payı
 • Piyasadaki ürünlere yönelik piyasa potansiyelinin analizi ve yeni ürünler için talep tahminleri
 • Satış tahminleri
 • Ürünlere yönelik piyasaların özelliklerinin analizi,
 • Piyasa trendlerinin (gelişimi/eğilimi) analizi,
 • Piyasaların özelliklerinin analizi
 • Ürün tercihinde ve artışında tüketici alışkanlıkları
 • Tüketicilerin tavır ve alışkanlıkları,
 • Rekabet koşulları, piyasa patı ve pazarlama maliyetleri ve ilgili uygulamalar
 • Gerekli olacak ticari koşul ve ortam,
 • Piyasa, kolaylıklar ve rekabet trendleri,
 • Talep edilen ürün özellikleri,
 • Müşteri profilinde eğilimler veya olası değişiklikler ve piyasadaki yeni rekabetin koşullarını yaratan yeni ürün türleri,
 • Çevresel değişim,
 • Piyasa pozisyonunu etkileyebilecek rekabet koşullarının katı ve zayıf yönlerinin derecesinin belirlenmesi.


Copyright © 2017-2018 Güven Araştırma LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.